Warning: Undefined array key 1 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505

Warning: Undefined array key 2 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505
Vefat Yusuf Sarı – Kelgin & Alakuşak

Vefat Yusuf Sarı

Rahmetli Ali Oluk’un (Kefali) damadı Yusuf Sarı hakkın rahmetine kavuşmuştur.Oluk ve Sarı ailesinin  başısağolsun. El-Fatiha

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yayınlanacağı tarih: 14 09-Eyl 2013

 

error: Emeğe Saygılı Ol.