BİREYSEL SULAMA MAKİNA VE EKİPMAN

BİREYSEL SULAMA MAKİNA VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ BAŞVURULARI

BAŞLADI

47938

Bakanlığımız; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman  satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı resmi gazetede Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ  KAPSAMINDA ; Gerçek ve Tüzel Kişiler; 1- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 3- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 4- Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 5- Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, 6- Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 7- Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Konularından yalnız birine başvuru yapabilir. KDV hariç Hibeye esas yatırım tutarının, Gerçek kişiler için mal başına 100.000,00  TL ve Tüzel kişiler için mal başına 200.000  TL’nin yüzde 50 si hibe desteği olarak verilecektir.

Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.

Başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmaları  gerekmektedir.

Bu kapsamda başvurular bu tebliğin yayımı tarihi olan 01.06.2013 itibaren 60 (Altmış) gün süreyle kabul edilecek olup, son başvuru tarihi 30.07.2013 mesai saati bitimine kadardır.

Başvurular İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğüne yapılacak olup, daha fazla bilgi için Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulabilir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

error: Emeğe Saygılı Ol.