Warning: Undefined array key 1 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505

Warning: Undefined array key 2 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505
MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI – Kelgin & Alakuşak

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI

MALAZGİRT SAVAŞI(26 AĞUSTOS 1071)
10522509_555623571230821_3802208259488750866_n
ALPARSLAN

943. Yıl dönümünü gururla kutlayacağımız Malazgirt zaferi Türkün zafer halkalarından sadece birisi,fakat sonucu bakımından belki de en önemlisidir.

Tarih boyunca Türkler tarafından kazanılan yüzlerce meydan muharebesinden bu gün elde ne kaldığı düşünülür ise Malazgirt zaferinin değeri daha iyi anlaşılacaktır. Bu büyük ve muhteşem zafer Türk milleti için Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmış ve Türk milletine yeni bir vatan kazandırmıştır. Malazgirt zaferi Türkiye Selçukluları, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin kurulmasına zemin hazırlayan cengaverlik abidesidir. Savaşın Sebepleri:

  •  Oğuzlar 1040 tarihinde Gazneliler’e karşı Dandanakan savaşını kazandılar.Zafer kazanan Oğuzlar Selçuk beyin torunu Tuğrul beyi hükümdar ilan ettiler.İran da Büyük Selçuklu devleti kuruldu.
  • Büyük Selçuklular soydaşları Oğuzlar için İran da yeterli toprak bulamadılar.
  • Bölgede yaptıkları keşifler sonucunda Anadolu’nun Oğuzlar için uygun bir yurt olduğuna karar verdiler.
  • Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey Oğuz beylerini Kafkasya üzerinden doğu Anadolu ya gönderdi.

Anadolu’ya hakim olan Bizans İmparatorluğu Oğuz akıncılarını durdurmaya çalıştı. Ancak 1048 tarihinde Pasinler meydan savaşında Selçuklulara yenildiler.Tuğrul bey,doğu ve güney Anadolu’yu fetih etti. Oğuz akıncıları Marmara denizine kadar ilerlediler. Tuğrul bey’den sonra Alparslan hükümdar oldu.Alparslan da Anadolu’nun fethi mücadelesini devam ettirdi. Orta Asya’dan batıya göç eden göçebe oğuzlar,adeta bir çığ gibi Bizans’ın üzerine yuvarlandı.Oğuzlar yerleşecek vatan arıyordu.Selçukluların Anadolu’ya yönelik fetih politikaları Malazgirt meydan savaşına sebep oldu. Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’in Sefere Çıkması: Selçukluların Anadolu’ya yönelik tehditleri karşısında Bizans İmparatoru Romanos Diogenes harekete geçti.R.Diogenes Balkanlarda Müslüman olmayan Peçenek ve Oğuz Türklerine karşı elde ettiği askeri başarılarla tanınmış bir generaldi. Bizanslılar R.Diogenes’i kraliçe ile evlendirip İmparator yaptılar. Bizanslılar Romanos Diogenes’in Anadolu’ya giren Müslüman Türkleri de yeneceğine inanıyorlardı. R.Diogenes Anadolu İstikametine iki sefer yaptı ve Suriye’ye kadar ilerledi.Ancak vur kaç taktiği ile savaşan oğuzlara karşı başarılı olamadı. Romen Diogenes Selçuklulara karşı 200.000 kişilik bir ordu hazırladı.Bu orduyu, Avrupa da yaşayan değişik milletlerden oluşturdu.Bizans ordusu paralı askerlerden oluşuyordu.Bizans ordusunda 30.000 dolayında Peçenek ve Uz Türklerinden toplanan asker de vardı. Alparslan’ın Karşı Sefere Çıkışı: Romanos Diogenes’in sefere çıktığı sırada Selçuklu Sultanı Alparslan Suriye de bulunuyordu. Fatimileri yok etmek için Mısır seferine hazırlanıyordu. Bizans İmparatorunun seferini haber alınca derhal güney Anadolu’ya döndü.Selçuklu Ordusu Fırat Irmağını geçerken çok sayıda askerini kaybetti. Selçuklu ve Bizans Kuvvetleri Rahva Ovasında Karşılaşıyor:

Alparslan Bizans İmparatoruna barış teklif ediyor: Alparslan eski Türk geleneğine uyarak Bizans İmparatoruna savaştan vazgeçmesi için barış teklifinde bulundu. Sav Tiğin başkanlığında bir heyeti Romanos Diogenes’e elçi olarak gönderdi.Bizans İmparator’u bu teklifi reddetti.Barışın İran da olacağını söyledi.”Adamlarım Isfıhanda,atlarım Hemedan da kışlayacak” dedi        Sav Tiğin ise İmparatora, “atlarınızın Hemedan da kışlayacağı doğru ama, adamlarınızın ve sizin nerde kışlayacağınızı bilemem” cevabını verdi. 26 Ağustos 1071 de Alparslanının Ordusuna yaptığı Kunuşma:           “Bütün Müslümanların Minberlerde zaferimiz için dua ettikleri şu anda kendimi düşman üzerine atacağım.Ya muzaffer olur,gayeme ulaşırım,ya şehit olur cennet’e giderim.Sizlerden beni takip etmeyi arzulayanlar takip etsinler;ayrılmayı tercih edenler ayrılsınlar;burada emreden asker ve emreden sultan yoktur.Zira bu gün bende sizlerden biriyim;sizlerle birlikte savaşan gaziyim.Beni takip edenler ve nefislerini yüce Allaha adayanlardan şehit olanlar cennet’e;sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır.Ayrılanları ise ahirette ateş,dünyada da alçaklık beklemektedir”.    Alparslan’ın ateşli konuşması ordusunun maneviyatını kuvvetlendirdi.Alparslan Cuma günü Bizans ordusuna hücum etmeye karar verdi. Alparslan Cuma Namzından Sonra beyaz bir elbise giyerek atına bindi. Ölürse bu elbisenin kefeni olmasını vasiyet etti.       Savaş öncesinde şöyle dua etti: “Yarabbi sana tevekkül ettim.Huzuruna geldim el bağladım.Yüzümü topraklara sürerek yalvarırım.Hz. Peygamberimizin aşkına bize yardım et.Fikrimizle fiilimiz bir değil ise bizi helak et”.    Bizans Ordusu Yeniliyor:         Savaş Selçuklu ordusunun hücumu ile başaldı. Bizans’ın 200.000 ordusuna karşı Selçukluların 50.000 kişilik ordusu vardı.Alparslan Turan taktiğini uyguladı.Türkler dağıla dağıla sahte kaçışlar yapıyor,süratle toplanıp karşı taarruza geçiyorlar ve döne döne savaşıyorlardı.Bizans ordusunda bulunan Peçenek ve uz Türkleri Selçukluların tarafına geçtiler.Bu olaydan sonra Bizans ordusunun kanatları bozuldu.Bizans ordusu 4 saat devam eden muharebede bozguna uğradı.İmparator Romanos Diogenes’i “Şadi” adlı Türk süvarisi yaralı olarak esir aldı. Rahva ovasına karanlık çökerken zafer kartalı Türklerin sancağına kondu.Bizans ordusunun büyük çoğunluğu imha edildi.Çok az Bizans kuvvet’i kaçabildi. Romanos Diogenes Alparslan’ın Huzurunda: Ayakları zincirle bağlanmış Bizans İmparator’u Alparslan’ın huzuruna getirildi.Alparslan, “sakın korkmayınız ve üzülmeyiniz,aynı akıbete bende uğrayabilirdim.Vay onlar ki,ikbal sarhoşluğu yüzünden feleğin dönekliğini görmezler”…barış teklifimi niçin geri çevirdiniz? Amacınız neydi?…        Bunun üzerine İmparator şöyle dedi: “Maksadımızı saklamayacağım.Sizin memleketlerinizi elinizden almak için Malazgirt’e gelmiştim.Harp talihi bizi bu hale getirdi…Rica ederim aşağılamadan yapmak istediğinizi yapınız” Alparslan vezirine dönerek şöyle dedi: “İmparator için bir otağ kurulsun ve bir İmparator’un haysiyet ve şerefine yaraşır muamele yapılsın.Yaraları iyileşene kadar misafirimiz olsun”.      Alparslan Bizans İmparatoru ile bir öğle yemeğini birlikte yedi.İmparator’un hayret ve mahcubiyetini görünce şunları söyledi: “Biz inancımızın,soyumuzun ve insanlığın icaplarını yapıyoruz,biz sizi esir değil,misafir kabul ettik ve misafir’e yapılanları yapıyoruz”. Bizans İmparator’u Serbest Bırakılıyor: Alparsan Romanos Diogenesle bir anlaşma imzaladı.İmparator doğu ve güney Anadolu’un Selçuklulara ait olmasını kabul etti.Selçuklulara savaş tazminatı ödeyecekti. Alparslan İmparator ve esir generallere Buhara kumaşından elbiseler hediye etti.İmparator’a bir miktar yol harçlığı verildi.Emir Efşin’in korumasında Sivas’a kadar yolcu edildi. Malazgirt Zaferinin Sonuçları:

  • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar.Türk milleti yeni bir yurt kazandı.
  •    Anadolu’da ilk Türk devlet ve beylikleri kuruldu.Bu olayla Türkiye tarihi başladı.
  • Bizans İslam dünyası için tehdit olmaktan çıktı.
  • Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun Müslüman Türklerin eline geçmesi, Hıristiyan milletleri rahatsız etti.Avrupa’dan İslam dünyasına karşı Haçlı seferleri başladı.

      Bize yeni bir vatan kazandıran atalarımızı rahmetle anıyorum.Mekanları cennet olsun.Türk milletinin bu günkü temsilcileri olarak vatanseverlik duygumuzu canlı tutmalıyız.Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Taarruz’u ,Malazgirt zaferinin kazanıldığı gün başlatmasının şurunda olmalıyız.Atatürk’ün “Türk çocukları Atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendilerinde kuvvet bulacaklardır” sözünü zihinlerimize kalıcı olarak kaydetmeliyiz.    

error: Emeğe Saygılı Ol.