Vefat Tenzile Bozlağan

Köyümüz Halkından Almanya’da Yaşayan Tenzile Bozlağan  Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhuma Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun Bozlağan Ailesinin, Köylümüzün ve Sevenlerinin Başı Sağolsun.

Ruhuna El Fatiha.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

 

This entry was posted in Vefat.
error: Emeğe Saygılı Ol.