KÖROĞLU

KÖROĞLU

Hayatı tam olarak bilinmemektedir. Birincisi, 16 ve 17. yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasında yaşanan Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir çeşit ordu şairidir denilebilir. Diğeri ise Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış destansı ve türkülü halk öyküsündeki karaman Köroğlu. 2. Köroğlu, Bolu Gerede çevresinde yaşadı. Asıl adı Ruşen’dir. Devlete karşı ayaklandı, haksızlıklar karşısında mücadele etti. Sivas-Tokat yolu üzerindeki Çamlıbel’e yerleşip eşkıyalık yaptı. Ama o adil, vicdanlı bir eşkıyaydı. Bir başka  söylentiye göre de, Bolu Beyi’nin seyisi Yusuf’un oğlu Ruşen Ali asıl Köroğlu’dur. Bolu Beyi, Köroğlu’nun babası Yusuf’un gözlerine mil çektirdi. Ruşen Ali, babasını sağaltmak amacıyla Aras Irmağı’na götürdü. Ancak ilaç olacak köpükleri kendisi içip yiğitlik ve şairlik gücü kazandı. Çamlıbel’e yerleşip babasının intikamını almak üzere Bolu Beyi’ne savaş açtı. Köroğlu hikayesi, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Balkanlar’da da bilinir. Yeniçeri aşığı Köroğlu’nin şiirleri dil ve anlatım bakımından öykü kahramanı Köroğlu adına söylenen şiirlerden çok farklıdır. Köroğlu ile ilgili ilk araştırmayı Pertev Naili Borotav yaptı. Cahit Öztelli’nin de Köroğlu-Dadaloğlu ve Kuloğlu adlı yayınlanmış bir araştırması bulunmaktadır.

error: Emeğe Saygılı Ol.