Vefat Fadime ÜSTÜNSOY

Alakuşak köyümüzden Yukarı mahalleden  BEHSAT ÜSTÜNSOY’UN eşi FADİME ÜSTÜNSOY Hakkin rahmetine kavuşmuştur. Kendisine ALLAH,tan Rahmet ÜSTÜNSOY AİLESİNİN Başı Sağolsun. Ruhuna El Fatiha

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yayımlandığı tarih: 07 Temmuz 2013

İzlenme Sayısı:

error: Emeğe Saygılı Ol.