Warning: Undefined array key 1 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505

Warning: Undefined array key 2 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505
Vefat Sıdıka TANSEL – Kelgin & Alakuşak

Vefat Sıdıka TANSEL

Alakuşak köyü halkından Abdullah TANSEL’in Hanımı Sıdıka TANSEL Hakkın rahmetine kavuşmuştur. ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH AMİN Ruhuna EL FATİHA

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yayınlanacağı tarih: 09 07-Tem 2013

error: Emeğe Saygılı Ol.